Sargasové moře Poznej s námi jediné moře bez břehů

Proč je tak důležité?

Sargasové moře se nachází uprostřed Atlantiku a jeho hranice narýsovaly mořské proudy. Nachází se zde i část Bermudského trojúhelníku. Jméno mu daly řasy rodu Sargassum, které jsou pro Sargasové moře typické. Od všech ostatních řas se liší tím, že se množí pouze vegetativně (dělením), ale hlavně se vznášejí a  nikdy nerostou přichycené na dně. I proto se jim přezdívá mořský prales. A díky těmto řasám vytváří Sargasové moře jedinečné a ekologicky cenné prostředí. Obrovské množství živočichů sem připlouvá za potravou nebo si tu dává dostaveníčko k páření a rozmnožování. Někteří sem putují dokonce z českých řek. Je to jediné místo na světě, kde se rozmnožuje úhoř říční. Ale Sargasovým mořem také vedou migrační cesty velryb keporkaků a několika druhů mořských želv.

Klíčové je především pro mláďata mořských želv

Plovoucí ostrůvky řas jsou domovem celé řady živočichů, z nichž mnozí jako rozedranec sargasový nebo sargasový krab nežijí nikde jinde na světě. Množství živočichů, kteří si sargasové moře vybrali za místo k rozmnožování je ohromující. Včetně komerčně cenných ryb, jako jsou různé druhy tuňáků (i nadměrným lovem ohrožený tuňák obecný), kranasů či plachetníků a marlínů. Houštiny řas jsou bezpečným útočištěm bohatým na potravu i pro spoustu mláďat. Klíčové jsou hlavně pro mláďata mořských želv, především karety obrovské a karety pravé. A je to i jediné místo na světě, kde se vytírá i náš kriticky ohrožený druh úhořů říčních. Pokud má štěstí a překoná všechny nástrahy českých řek, včetně smrtících turbín vodních elektráren, dopluje v dospělosti až sem. Cesta mu trvá rok a půl, v Sargasovém moři se vytře a zahyne. Zanechává ale po sobě statisíce potomků, které proudy pomalu odnášejí zpátky k řekám, v nichž žili jejich rodiče.

Je plné plastového odpadu

Unikátní ekosystém Sargasového moře je přitom značně ohrožen – lodní dopravou, rybolovem i těžbou nerostných surovin. Tyto činnosti však je velice komplikované účinným způsobem regulovat, neboť moře je součástí mezinárodních vod. Což znamená, že nepodléhá žádné konkrétní legislativě. Navíc je Sargasové moře plné plastového odpadu, přestože už v roce 2014 započaly snahy okolních států více chránit Sargasové moře s cílem omezit zde námořní dopravu a přesměrovat ji do koridorů mimo migrační trasy ryb, želv a kytovců a omezit či úplně zakázat komerční rybolov v celé oblasti. Proces je ale pomalý a začlenění Sargasového moře do sítě mořských rezervací, v rámci připravované Oceánské smlouvy pod záštitou OSN, je tak jednou z mála reálných šancí, jak tento cenný ekosystém skutečně chránit.

Organizace Greenpeace navštívila Sargasové moře během plavby Pole to Pole v roce 2019. Tým našich vědců objevil během expedice do Sargasového moře extrémní koncentrace mikroplastů. V jednom vzorku se našlo 1298 úlomků mikroplastů, což je více než množství nalezené ve Velké tichomořské odpadkové skvrně, která je nyní podle odhadů dvakrát větší než Francie. Sargasové moře je jedním z pěti světových oceánských vírů, v nichž se v důsledku cirkulačních proudů hromadí plastové znečištění z pevniny. Infračervená analýza, provedená na palubě lodi Greenpeace Esperanza, která je na expedici od pólu k pólu a upozorňuje na hrozby pro oceán, ukazuje, že toto znečištění pochází z jednorázových plastových lahví a plastových obalů.