Oceány potřebují naši ochranu V těchto dnech probíhá rozhodnutí o oceánských rezervacích na půdě OSN

Oceánům vděčíme za mnohé. Pohlcují až třetinu oxidu uhličitého z atmosféry, absorbují 90 % přebytečného tepla, produkují polovinu kyslíku na planetě a jsou zdrojem obživy pro miliardy lidí. Přesto je lidstvo dohnalo na pokraj katastrofy, ať už přímo prostřednictvím nekontrolovaného drancování ryb, rizikové těžby ropy či nerostů, nebo skrze postupující změny klimatu, které oceány oteplují a okyselují. Je čas to oceánům vrátit. Právě v těchto dnech se v New Yorku v sídle OSN sejdou zástupci většiny zemí světa na čtvrtém a snad finálním jednání o Globální oceánské úmluvě, jejíž součástí má být i vytvoření sítě mořských rezervací na volných mořích.

Zhruba 60 % světových oceánů jsou volná moře, oblasti mimo národní jurisdikci, která patří nám všem a my všichni za ně máme společnou odpovědnost. Tyto oblasti mají zásadní význam pro zajištění potravinové jistoty, biodiverzity a stability mořských ekosystémů a zachycování uhlíku. Navzdory jejich důležitosti chybí jasně stanovený právní rámec jejich správy, který může zajistit jejich zachování a udržitelné využívání. V roce 1982 byla v Montego Bay podepsána smlouva Organizace spojených národů o mořském právu – UNCLOS. A právě pod hlavičkou této úmluvy se vytváří pravidla pro ochranu a udržitelné využívání mořské biologické rozmanitosti oblastí mimo národní jurisdikci.

Greenpeace již více než 15 let spolu s vědci prosazují jako nejlepší řešení pro ochranu oceánů vytvoření rozsáhlé sítě oceánských rezervací, která by do roku 2030 pokryla alespoň 30 % oceánů. Rezervace ochrání nejcennější místa volných moří před destruktivními dopady lidské činnosti a umožní též zotavení narušených ekosystémů. Náš plán získal rychle politickou podporu a dostal se až na půdu OSN. Požadavek na vytvoření sítě oceánských rezervací podpořilo více než 4 000 000 lidí po celém světě a vy jste nebo můžete být mezi nimi.

Organizace Greenpeace poprvé popsala koncept vytvoření sítě mořských rezervací již v roce 2006 v přelomové studii Roadmap to Recovery. Po mnoha letech se Greenpeace podařilo téma prosadit až na úroveň OSN. Společně s univerzitami v Cambridge a Yorku jsme v roce 2019 vytvořili detailní plán, jak by síť rezervací měla vypadat. Zároveň navrhujeme, jakým způsobem rezervace chránit a monitorovat.