Antarktida Antarktida patří nám všem

Antarktida patří nám všem

Jižní ledový oceán, který omývá břehy nehostinné kontinentální Antarktidy, překypuje životem. I sem se ale vydávají bezohledné rybářské flotily, aby zde drancovali místní zdroje. Nejnovějším ekologickým problémem je těžba krilu – drobných korýšů, kteří tvoří základ potravního řetězce pro mnohe místních živočichů včetně velryb a tučńáků. Kril se používá jako krmivo při chovu ryb na farmách či do tabletek s omega-3-mastnými kyselinami, které slouží lidem jako doplněk stravy.

Tučňáci jsou závislí na krilu

S Antarktidou a ostrůvky, které ji obklopují, jsou neodmyslitelně spjatí tučňáci. Žije jich zde osm druhů. Největší zástupci druhu tučňáci císařští žijí spolu s tučňáky kroužkovými na různých místech kontinentu a nenacházejí se nikde jinde. Tučňáci oslí a uzdičkoví se vyskytují téměř výhradně na Antarktickém poloostrově. Další tučňáci – žlutorohý, královský, magellanský a skalní se pak nacházejí na různých subantarktických ostrovech. Tučňáci v mořích neloví jen malé ryby, ale i drobné korýše – kril, především krunýřovku krilovou. Kril je také základní obživou pro místní ryby, tuleně, albatrosy a další mořské ptáky a především velryby, které se do Antarktidy plavou krmit.

Rezervace omezí průmyslový rybolov

V Jižním oceánu již funguje jedna z největších oceánských rezervací v Rossově moři. V roce 2018 usilovala organizace Greenpeace o vytvoření další rezervace ve Weddelově moři, zatím neúspěšně. Poptávka po krilu neustále stoupá a je nutné ochránit jeho zásoby pro místní živočichy. Rybářské lodě ho přitom z oceánu doslova luxují obřími hadicemi, kde tito drobní korýšci neprojdou přes jemné filtry. Bez krilu se přitom potravinový řetězec v Antarktidě úplně zhroutí.

Jak jsme prosadili mezinárodní ochranu Antarktidy

Antarktickou kampaň vedla organizace Greenpeace dlouhé roky, protože hrozilo, že neobydlený kontinent bude devastovat těžba a průmysl. Nový Zéland navrhoval, aby se zde zavedla pravidla podobná ochraně národních parků a organizace Greenpeace si nápad přisvojila. Diskuze o Antarktidě se ale mohli účastnit jen ti, kdo zde měli vědecké základny. Greenpeace se podařilo nemožné – vytvořit stálou vědeckou stanici World Park Base na Rossově ostrově. Po několika letech se v roce 1991 podařilo prosadit, že v Antarktidě je na 50 let zakázaná těžba nerostů a průmyslové aktivity. Později se podařilo vyhlásit i mořskou rezervaci v Rossově moři. Nyní je načase zajistit ochranu Jižnímu ledovému oceánu.